Makaleler

HUKUK DAVALARINDA ISLAH

Islah Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 176 ile 183. Maddeleri arasında düzenlenmiş, davanın taraflarının iddia, savunma ve talep sonucunu kısmen ve tamamen değiştirmesine imkan tanıyan hukuki müessedir.

HUKUK TARİHİ - İSLAM HUKUKU - MECELLE VE HMK'DA "TARAF YEMİNİ" İLE TARİHTE ARABULUCULUK OKUMALARI

Öncelikle belirtmek gerekir ki bu makalenin yazılması 'Tarihte Arabuluculuk Okumaları' dolayısıyladır.